Strandvereniging Heemskerck

Het bestuur van de Strandvereniging Heemskerck

zeemeeuw

Het Bestuur is verantwoordelijk voor alle zaken die voortvloeien uit het exploiteren van het strand:
overleg met de Gemeente, huurcontracten met bewoners en paviljoen, opstellen van regels t.b.v. veiligheid en afmetingen van de huisjes. Ook zijn contracten aangegaan met toeleveranciers.
Onder verantwoordelijkheid van het Bestuur is een administratiekantoor ingehuurd om alle administratieve zaken betreffende de exploitatie van het strand te regelen (huur, incasso, belastingen, exploitatie jaarrekening, etc.)

De Technische commissie heeft een veiligheidsinspectielijst opgesteld. Op basis van deze lijst zal de Technische commissie regelmatig controleren op de veiligheid van de huisjes. Bij gevaarlijke situaties wordt directe vervanging geëist. Meestal zullen adviezen worden gegeven. U blijft echter te allen tijde zelf verantwoordlijk voor uw strandhuis met de daarin aanwezige zaken.

De Coördinator is contactpersoon met betrekking tot de vuilcontainers, orde en netheid op het strand en de watervoorziening.
Daarnaast is hij aanspreekpunt voor toeleveranciers en de vertegenwoordigers van Gemeente, Rijk en Hoogheemraadschap.

De leden van het Bestuur vindt u hier.

De leden van de Technische commissie vindt u hier.

De Coördinator vindt u hier.

© 2020 Strandvereniging Heemskerck

Disclaimer