Strandvereniging Heemskerck

Je huisje plaatsen

huisje plaatsen


De huisjes worden geplaatst in een, door de strandvereniging aangegeven, week. Natuurlijk ben je zelf verantwoordelijk voor het vervoeren en plaatsen van je huisje.
De breedte van de gehuurde plaats is 5 meter. De huisjes worden geplaatst, zodat er voldoende ruimte is om langs de zijkanten naar achter te lopen.
Voorkom gevaarlijk uitstekende delen en denk, ook tijdens de bouw, om de veiligheid!

© 2020 Strandvereniging Heemskerck

Disclaimer